Planul de acțiune al Uniunii Europene

Planul de acțiune al UE „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului” – un rezultat esențial al Pactului Verde european.

   Comisia Europeană a adoptat la 12 mai 2021 Planul de acțiune al UE „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului” – un rezultat essential al Pactului Verde European.

 Acest Plan de Actiune al UE stabilește o viziune integrată pentru 2050, precum și etapele pentru a atinge acest  obiectiv avand ca scop o lume în care poluarea să fie redusă la niveluri care să nu mai fie dăunătoare sănătății umane și ecosistemelor naturale,.

  Acest Plan de Actiuni transpune în practică ambiția UE de reducere la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice.

 Planul de Actiune este indisolubil legat de obiectivele UE privind neutralitatea climatică, sănătatea, biodiversitatea și utilizarea eficientă a resurselor și se bazează pe inițiative din domeniul energiei, industriei, mobilității, alimentelor, economiei circulare și agriculturii.

  Planul interconectează toate politicile relevante ale UE în materie de combatere și prevenire a poluării, punând un accent deosebit pe modul de utilizare a soluțiilor digitale pentru a combate poluarea.

   Obiective-cheie pentru 2030

 Pentru a orienta UE către obiectivul pentru 2050 privind o planetă sănătoasă pentru oameni sănătoși, planul de acțiune stabilește obiective-cheie pentru 2030 de reducere a poluării la sursă comparativ cu situația actuală:

– îmbunătățirea calității apei din apele intrerioare si mediu marin prin:

  • reducerea deșeurilor deversate in mediu acvatic,
  • reducerea deșeurilor de plastic din mediul  marin (cu 50 %)
  • reducerea microplasticelor deversate în mediul înconjurător (cu 30 %);

– îmbunătățirea calității solului prin reducerea cu 50 % a pierderilor de nutrienți și a utilizării pesticidelor chimice;

– reducerea cu 25 % a ecosistemelor UE în care poluarea atmosferică amenință clar biodiversitatea;

– îmbunătățirea calității aerului pentru a reduce cu 55 % numărul de decese premature cauzate de poluarea atmosferică;

– reducerea cu 30 % a numărului de persoane cu afecțiuni cronice cauzate de zgomotul produs de transport;

– reducerea semnificativă a cantității de deșeuri generate și cu 50% a deșeurilor  municipale. 

Inițiative și acțiuni emblematice

Planul prezintă o serie de inițiative și acțiuni emblematice, printre care:

– alinierea standardelor de calitate a aerului la cele mai recente recomandări UE;

– revizuirea standardelor de calitate a apei, inclusiv a apei din râurile și mările din UE;

– reducerea poluării solului și intensificarea procesului de regenerare a solului;

– revizuirea majorității actelor legislative ale UE în materie de deșeuri pentru a le adapta la principiile economiei curate și circulare;

– susținerea ambiției de reducere la zero a poluării cauzate de producție și consum;

– prezentarea unui tablou de bord al performanței ecologice a regiunilor UE pentru a promova ambiția de reducere la zero a poluării în toate regiunile;

– reducerea inegalităților în materie de sănătate cauzate de efectelor nocive asupra sănătății suportate;

– reducerea amprentei de poluare externă a UE prin restricționarea exportului de produse și deșeuri care au efecte nocive și toxice în țările terțe;

– lansarea laboratoarelor vii pentru soluții digitale ecologice și soluții inteligente de reducere la zero a poluării;

– consolidarea centrelor de cunoaștere ale UE pentru reducerea la zero a poluării și reunirea părților interesate în cadrul Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării;

– consolidarea asigurării respectării măsurilor de reducere la zero a poluării împreună cu autoritățile de mediu și alte autorități de aplicare a legii.

Concluzii.

   Pactului Verde European este cel mai ambitios program de protectia mediului din lume care vine cu un pachet de masuri eficiente care se vor lua in Uniunea Europeana, cu obiectivul de a reduce emisiile poluante in aer, apa si sol cu cel puțin 55% până în 2030, fapt care va realiza până în 2050, pentru prima oara in lume neutralitatea climatica a Statelor Membre.

     Unul din rezultatele esențiale  ale Pactului Verde European este elaborarea  si implementarea Planului de  Acțiune „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului”     

Planul de Actiune se focalizeaza pe problema deseurilor din plastic, care in prezent au devenit una din cele mai mari probleme de mediu, datorita acumularii istorice de deseuri de plastic suplimentata de cresterea exponentiala a productiei de plastic.     

Un obiectiv cheie pentru anul 2030, al acestui Plan de Actiune, de mare importanta pentru calitatea mediui marin al Marii Negre este imbunatatirea calitatii apei prin urmatoarele masuri:

1. Reducerea semnificativa a deșeurilor deversate in mediu acvatic;

 Reducerea semnificativa a deșeurilor deversate in mediu acvatic, inseamna implicit reducerea semnificativa a deversarilor de deseuri in marile adiacente Uniunii Europene, respectiv Oceanul Planetar, ca fiind locatia finala de colectare a acestor deseuri.  Caz concret pentru Marea Neagra unde numai Dunarea aduce un aport de 30% de desuuri deversate in apa marii.

2. In particular, reducerea microplasticelor deversate în mediul înconjurător (cu 30 %);

      Reducerea cu 30% a deversarii microplasticelor in mediu inconjurator, inseamna un aport semnificativ la reducerea deseurilor deversate in mari, deoarece microplasticele sunt componenta cea mai mare a deseurilor marine.

3. Reducerea deșeurilor de plastic din mediul  marin (cu 50 %).

      Aceste masuri implementate cu rezultate bune, pot duce in final la reducerea deseurilor de plastic din apa marii cu 50%, numai daca  se vor lua si masuri suplimentare a deserilor marine deja existente.